GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 
İnşaat Noktası projesi için tahsis edilmiş insaatnoktasi.com alan adlı internet sitesinin (kısaca "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) tüm hakları MRP Bilgi Teknolojileri AŞ’ye (bundan böyle sözleşmede "İnşaat Noktası" olarak anılacaktır) aittir. İnşaat Noktası, İnternet Sitesi üzerinden kullanıcılar (kurumsal, bireysel üye) tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri, kullanıcılar hakkındaki bilgi ve belgeleri, kendi faaliyet alanı (araştırma sektörü) ile ilgili, Üyelik Sözleşmesinin amaç ve kapsamı doğrultusunda üçüncü kişilere açıklama hak ve yetkisine sahiptir. Bunun dışında, işbu bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. 

MADDE 2 
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve İnternet Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, İnşaat Noktası, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve bunu kullanmak hak ve yetkisine sahiptir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacı ve bunlarla sınırlı olmaksızın kullanılabilir. 

MADDE 3 
Üyelik veya İnternet Sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması ve kimlik bilgilerinin doğrulanması açısından kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri ve belgeleri (ad-soyad,firma adı., telefon, adres veya eposta adresleri gibi) İnşaat Noktası’na vermeleri gerekmektedir. İnşaat Noktası, işbu sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen amaç dışında da, Üye tarafından kendisine iletilen ve talep edilen bilgi ve belgeleri, İnşaat Noktası’nin işbirliği içinde olduğu kişiler veya İnşaat Noktası’nin çözüm ortaklığı yaptığı firmalar tarafından/vasıtasıyla doğrudan araştırma yapmak amacıyla ve/veya işbu çözüm ortaklığı yaptığı firmalarla birebir anlaşmalarında kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. İnşaat Noktası tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya İnşaat Noktası internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; İnşaat Noktası ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. 

MADDE 4 
Üyenin kişisel bilgileri kişinin kimliğinin doğrudan ifşa edilmesine olanak verecek şekilde, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

MADDE 5 
İnşaat Noktası, İnternet Sitesi içerisinde başka sitelere link verebilir. İnşaat Noktası, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

MADDE 6 
Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, firma adı, adresi, telefon numarası, eposta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ve belgeyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. İnşaat Noktası, işbu gizlilik sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgi ve belgelerden herhangi birini İnşaat Noktası 'nin işbirliği içinde olmadığı firmalara ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda İnşaat Noktası, işbu gizlilik sözleşmesi hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; 
• Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının; 
• İnşaat Noktası'nin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının; 
• Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve 
• Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin 
gerekli olduğu hallerdir. 

MADDE 7 
İnşaat Noktası’nin makul bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, İnşaat Noktası’nin herhangi bir kusuru olmaksızın, İnternet Site'sine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda İnşaat Noktası’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İnşaat Noktası, kullanıcılar ve kullanıcıların İnternet Sitesi'ni kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Çerez Dosyası) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının internet tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir internet sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların eposta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. 

MADDE 8 
Kullanıcı (bireysel üye), İnternet Sitesi içerisinde yer alan ve İnşaat Noktası tarafından sağlanan hizmetlerin ve Kamuoyu Araştırmalarının kullanımı sırasında öğrendiği İnşaat Noktası’na ait bilgiyi, İnternet Sitesi içerisinde yer alan her türlü İnşaat Noktası’na ait belgeyi koruyacağını ve işbu bilgi ve belgeleri her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 9 
İnşaat Noktası tarafından İnternet Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik araştırmalara cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, İnşaat Noktası ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcıların içinde yer alan kitleye doğru ürünleri sunabilmek için planlama yapmak, istatistiki analiz yapmak, toplumdaki eğilimleri belirlemek, veritabanı oluşturmak ve benzeri amaçlarla kullanılmaktadır. 

MADDE 10 
'Üye, kendisine bu site vasıtasıyla ve her türlü elektronik iletişim aracıyla bu siteden gönderilecek bilgilendirme yahut talep içeren tüm iletileri almayı onaylamaktadır. İş bu sözleşmenin imzası ile elektronik ileti almayı onaylayan üye, ileti almaktan vazgeçmesi halinde bu talebini, inşaat noktasına, site içeğinde bulunan 'gönderi almak istemiyorum' butonuna basmak sureti ile bildirmelidir. İnşaat Noktası, sözü edilen bildirimi aldığı tarihten itibaren ilgili üyeye ileti göndermeyi durduracaktır.

MADDE 11
Üye tarafından kabul edilerek onaylanan 'Gizlilik sözleşmesi', İnşaat Noktası tarafından saklanır, üye, ilgili sözleşmeye profil sayfasından, üyeliği devam ettiği sürece erişebilecektir. 
Üye, sitede yer alan ve kendisine dair verilerdeki hata yahut eksiklikleri "Üye Girişi" yaptıktan sonra "Hesabım" sayfasından değiştirebilir.

MADDE 12
İşbu gizlilik sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz ekini oluşturmaktadır. İşbu gizlilik sözleşmesinden doğan, taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

MADDE 13 
İnşaat Noktası, işbu gizlilik sözleşmesinin hükümlerini dilediği zaman İnternet Sitesi'nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İnşaat Noktası’nin değişiklik yaptığı gizlilik sözleşmesi hükümleri İnternet Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.