9.374,20 TL BIST 100 BIST 100
4,34 CNY CNY CNY
31,06 $ USD USD
€33,62 EUR EUR
0,13 CNY CNY/EUR CNY/EUR
43,65 TL Faiz Faiz
81,25 $ Petrol(brent) Petrol(brent)
22,84 $ Gümüş(ons) Gümüş(ons)
3,88 $ Bakır(lb) Bakır(lb)
118,72 $ Demir Cevheri (CME) Demir Cevheri (CME)
394,00 $ Gemi Söküm Gemi Söküm
2.032,54 TL Altın(gr) Altın(gr)

Tedarik sıkıntısı ve maliyet artışı yılın ikinci yarısında da sürecek

Katkı Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Turgay Özkun ile sektörün sorunlarını, Türkiye ve global piyasa değerlendirmesini ve yeni uygulama ve imalatlara dair öngörülerini paylaştığı bir röportaj gerçekleştirdik.

Tedarik sıkıntısı ve maliyet artışı yılın ikinci yarısında da sürecek

Derneğinizden bahseder misiniz? Faaliyetleriniz ve sektöre sağladığınız katkı nedir?

Katkı Üreticileri Birliği (KÜB), Türkiye’deki beton ve harç kimyasal katkı maddeleri üreticilerini ve fiber üreticilerini, dernek çatısı altında bir araya getirerek sektörün gelişimi yönünde önemli hizmetleri ile, Beton Katkı sektörünün Türkiye’deki tek temsilcisi olan, bir sivil toplum kuruluşudur.1998 yılından bugüne, sektörüne önemli faydalar sağlıyor ve sağlamaya devam edecektir. Türkiye, Beton Katkıları Üretimi açısından yerli ve yabancı birçok firmanın yer aldığı önemli bir pazara sahiptir.

KÜB Çatısı altında önemli firmalar yer alıyor bu pazarın yüzde 85 mertebesinde hacmini temsil etmekteler
Derneğimizin Üyeleri alfabetik sıra ile; AKKİM Kimya, CHRYSO-Kat Katkı Malzemeleri, FOSROC Yapı Kimyasalları, İKSA Beton Katkıları, KORDSA Teknik Tekstil A.Ş, LYKSOR Kimya, MAPEI Yapı Kimyasalları, MBS Master Builders Solution, POLİPROPİLEN Elyaf Sanayi, POLİSAN Kimya, SİKA Yapı Kimyasallarıdır.

Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) Kimyasal Katkının, uluslararası kalite standartlarına uyumlu üretilmesinde ve bilinçli kullanılmasında ilgili tüm kişi ve kuruluşlara teknik, ekonomik ve sosyal yönden rehberlik yapıyor.

KÜB, sektör için artı değer yaratacak adımlar artarken Yurt içinde ve Yurt dışında üyesi olduğu Federasyonlar ve paydaşlarıyla da birlikte çalışmalarını sürdürmekte
Üyesi olduğumuz Avrupa’da EFCA (Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu),Türkiye’de Yapı ürünleri üreticileri Federasyonları, İMSAD ( İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ‘nin aktif üyesiyiz. Sektördeki büyük çatı kuruluşları ile de birlikte çalışıyor ve önemli işbirlikleri yapıyoruz

Beton Katkılarında, Avrupa standartlarının oluşturulması ve revizyonu çalışmalarında EFCA temsilcisi olarak bizzat dahil olmaktayız.

Üyeleriniz ile yaptığınız iş birliklerinden bahseder misiniz?

Üyelerimiz, Yapı Kimyasalları Sektörün en önemli firmalarındandır. Dernek, çatısı altında yer alan üreticilerinin müşterek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sorunlarının çözümünde resmi makamlar, mesleki ve özel kuruluşlarla gerekli girişimlerde bulunmakta birlik kimliği ile fayda sağlıyor.

KÜB Faaliyetlerinde, sektörüne gönüllü destek veren deneyimli, araştırmacı ve yenilikçi Firma temsilcileri ile oldukça etkindir. Derneğimiz faaliyetlerine örnekler verirsek;
Üyesi olduğumuz EFCA( Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu) nın Teknik komiteleri içerisinde Standart hazırlama ve standart revizyon çalışmaları içerisinde yer almaktayız.
EFCA nın Teknik /Çevre Komiteleri ve Yönetim Kurullarında temsilcilerimiz ile Yurtdışında ve diğer platformlarda gerçekleştirdiği toplantılara iştirak ediyoruz.
EFCA nın üyesi dernekler ile gerçekleştirdiği Avrupa’da Beton Katkı sektörüne ilişkin istatistik çalışmalarda yer alıyoruz. Türkiye Pazarının Avrupa’nın en büyüğü olduğunu da bu çalışmalar neticesinde görüyoruz.

KÜB üyesi firmalar, EFCA Model Çevresel Ürün Beyanı EPD ( Environmental Product Decleration) ile ürettikleri ürünlerin çevre etkilerini şeffaf şekilde beyan edebiliyor. Çevre dostu ürünler ile doğanın yararına çalışmaktayız.

Üyesi olduğumuz (YÜF) Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun organizasyonunda üniversitelerde gerçekleştirilen, Beton ve Beton Bileşenleri seminerlerinde “Beton katkıları ve Fiberler “ konuları ile katılım sağlıyoruz.

sektörümüzün aylık bazda nabzını ölçerek, firmalarımızın faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri ortaya koyabilen kısaca ektöre ışık tutabilen sektörel katkı endekslerini, üye firmalar ile gerçekleştirilen anket çalışması neticesinde üretiyoruz .

Üyelerimiz, THBB ( Türkiye Hazır Beton Birliği ) tarafından düzenlenen Laboratuvar Teknisyenleri Kurslarına hem sponsor oluyor hem de işletmelerinde eğitim vererek destek oluyorlar.
KÜB bu eğitimlere doğrudan destek sağlayarak tüm üyelerinin temsil edilmesinde öncüdür.

Üyelerimiz ile Dernek çatısı altında kongre, seminer, fuar gibi sektörel organizasyonlarda yer alıyoruz ve yer almaya devam edeceğiz.

Katkı türlerinden bahsedebilir misiniz?

Kimyasal beton katkıları; betonun taze ve/veya sertleşmiş beton özelliklerini etkileyerek, betonun işlenebilirliğini artmasını, ve korunmasını sağlamak, pompalanmayı, yerleştirmeyi kolaylaştırmak, beton erken ve nihai dayanımını geliştirmek için kullanılırlar.

TS-EN 934-2 standardına göre beton katkı sınıfları tanımlanmıştır ve bu standartla uygun olması istenir. Beton katkıları yapılacak tanımlı testler sonrasında betona katılan su miktarını azaltma kabiliyetlerine, beton içerisindeki hava miktarını ayarlama ve artırma kapasitelerine, beton priz alma sürelerine ve su geçirimsizliğine yaptıkları etkilere göre sınıflandırılırlar.

Su Azaltıcı / Akışkanlaştırıcı Katkılar (TS EN 934-2, Ç2)
Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süper Akışkanlaştırıcı Katkılar (TS EN 934-2, Ç3.1/Ç3.2)
Su Tutucu Katkılar (TS EN 934-2, Ç4)
Hava Sürükleyici Katkılar (TS EN 934-2, Ç5)
Priz Hızlandırıcı Katkılar (TS EN 934-2, Ç6)
Sertleşme Hızlandırıcı Katkılar (TS EN 934-2, Ç7)
Priz Geciktirici Katkılar (TS EN 934-2, Ç8)
Su Geçirimsizlik Katkıları (TS EN 934-2, Ç9)

"Özellikle hammadde ve lojistik tarafında ciddi problemlerle başladı"

Sektörün sorunlarından bahsederek, kalite ve standartlar bakımından sektörü değerlendirir misiniz? Firmalar çevresel zorluk yaşıyorlar mı? Firmalara bu konuda nasıl destek oluyorsunuz?

Sektörde zaman zaman karşılaşılan haksız rekabetin önüne geçilmesi için tüketicinin bilinçlendirilmesi ve kalitenin bir zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Sektörde beton uygulamaları ve betonda kullanılan kimyasal katkı teknolojileri konularında mevzuatların ve teknik şartnamelerin yenilenen şartlara göre sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bu noktada ilgili devlet birimleri ve inşaat sektörü derneklerinin ortak bir platformda teknik çözümleri üretebilmek için birlikte çalışması gerekiyor. Teknik komiteler kurarak çözüm aranması ve bu kapsamda sektörü, paydaşları ile daha ileriye götürmek gerekiyor. 

Öte yandan beton katkıları açısından güncel bir sınıflandırma ve sertifikasyon konusu da Çevre Etki Beyannamesidir. Bu beyannamede ürünlerin, kullanıldıkları alanda yaşam döngüleri boyunca çevreye yaptıkları etkiler, şeffaf, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde tüketicinin bilgisine sunulmaktadır. Bu beyanname ile beton katkılarının içerdikleri hammaddelere göre çevre etkileri kamuya açılabilecek ve kayıt altına alınacaktır. Üyesi olduğumuz Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu (EFCA)’nın oluşturduğu kabul gören model ve hesap şekline göre KÜB üyesi firmalar ürettikleri beton ve harç katkılarının çevre etki beyannamelerini yayınlama imkanına sahiptirler.

Sektörü Türkiye ve Global piyasada değerlendirebilir misiniz?

EFCA (Avrupa Beton Katkı Federasyonu) verilerine göre Avrupa’nın hacimsel olarak en büyük beton ve beton katkı pazarı Türkiye’dir.
Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa’nın inşaat ve beton pazarının önde gelen ülkeleri dahil olmak üzere EFCA’ nın 12 üye ülkesinin verilerine göre 2020 yılında Avrupa’daki beton katkı pazarı hacimsel olarak takribi 1 milyon ton mertebesindedir. Türkiye, kabaca 450 bin ton ile bu pazarın en hacimli temsilcisi. Esasen bu doğal ve beklenmesi gereken bir orandır. ülkemiz, aşan hazır beton üretim hacmi ile Avrupa’nın birinci, Dünya’nın dördüncü hazır beton pazarıdır.
Bu hacimsel öncülüğün haricinde Türkiye inşaat ve beton sektörü uyguladığı yenilikler, imalat teknikleri ve ürün teknolojileri ile Avrupa’da sektöründe söz sahibi ve etkin konumdadır.

İlerleyen yıllarda beton ve inşaat sektöründe hem ekonomik hem de teknik anlamda meydana gelecek inovatif çalışmalara dair beklentiler ne yöndedir? Yeni uygulama ve imalatlara dair ön görülerinizi izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz?

Beton kimyasal katkı teknolojileri, bilimsel gelişmeler ve inovasyonlar ile gelecekte de beton ve inşaat sektörüne hem teknik ve ekonomik hem çevresel katkılar sağlamaya devam ederken bazı yeni uygulamalar ve imalatlar için de ilham verecektir.
Özellikle beton sınıflarının yükselmesi, özel beton üretime artan talep, özel tip çimento kullanımlarının artması katkı endüstrisini de bu yönde kendini geliştirmesini zorunlu kıldı. Sektör olarak dünyadaki tüm gelişmeleri yakından izleterek özellikle Hazır Beton ve Çimento üreticilerine uygulamalarını kolaylaştıracak, terzi işi çözüm üretme noktasında iyi bir bilgi birikimine sahip olduğumuzu düşünüyorum.
Bununla beraber önümüzdeki yılların en önemli konusu sürdürülebilirlik ve CO2 salınımının azaltılması olacaktır. Biz katkı sektörü olarak son ürün olan hazır beton ve çimento üretimi için bu konularda da fayda getirecek ürün ve çözümleri destekliyoruz.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Sektörde 2021 yılı, özellikle hammadde ve lojistik tarafında ciddi problemlerle başladı. Özellikle yapı kimyasallarının tüm hammadde girdilerinde hem tedarik sıkıntısı hem de ciddi maliyet artışları gerçekleşti. Sıkıntının yılın ikinci yarısında da süreceği öngörülüyor.

Röportaj: Ekin Dilan Özdoğan

Yayınlayan: Nihal Özken

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Bu içeriğe sadece +plus aboneler erişebilir.

Piyasalara dair düşüncelerinizi paylaşmak ve daha fazla yoruma ulaşmak için hemen ABONE OLUN!
ABONE OLUN Zaten bir hesabınız varsa Oturum Açın

En çok okunan haberler

Salzgitter Flachstahl GmbH ile Octopus Energy'nin yeşil çelik işbirliği!

21 Şubat 2024 Çarşamba

Samail sanayi şehri: Umman'da büyüme ve yatırımın öncüsü

20 Şubat 2024 Salı

Avrupa'daki Celsa tesislerinin satışıyla ilgili endişeler!

20 Şubat 2024 Salı

Tofaş’tan 2023 Yılında 15 milyar 83 milyon 439 bin lira net kar

14 Şubat 2024 Çarşamba

Arc Water Technologies Sürdürülebilirlik ve Stratejik İş Geliştirme Müdürü belli oldu

16 Şubat 2024 Cuma
İzleme Listesi
Genişlet
İzleme listeniz boş

Favori emtialarınızı hızlı erişim için ekleyin ve son fiyat değişim haberlerini kaçırmayın.


Takip ettiğiniz haber kategorisi bulunmuyor
Bildirim Tercihlerini Düzenle
E-Bülten Aboneliği
En güncel haberleri ve günlük demir fiyatlarını e-posta ve sms olarak almak için kayıt olun.
Şimdi Plus Abonesi Olun!
3 gün ücretsiz deneyin!
Şimdi Abone Olun
Tarafsız Fiyatlar
Haberdar Olun
İl Demir Fiyatları
Yorumlar ve Analizler
Şimdi Abone Olun