Gizlilik Politikası ve Sorumluluk Reddi Beyanı
steelradar.com adresinin (bu "Web Sitesi") herhangi bir şekilde kullanımı aşağıdaki sorumluluk reddi beyanı ile yönetilmektedir. Bu Web Sitesini kullanarak veya bu Web Sitesine erişerek, bu Web Sitesinin ziyaretçileri aşağıdakilere izin verir ve bunlara bağlı olmayı kabul eder;


Genel
Bu feragatnamenin koşulları (bundan böyle "Sorumluluk Reddi" olarak anılacaktır), ana iş yeri Bahçelievler Mah. Anadolu Cad. No:323 D.28 Karşıyaka, İzmir, Türkiye adresinde bulunan MRP Bilgi Teknolojileri A.Ş. ("SteelRadar") ait olan bu Web Sitesi için geçerlidir.
Bu Web Sitesine erişerek ve bunları kullanarak ve / veya bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgileri kullanarak bu Sorumluluk Reddi Beyanı ile bağlı olmayı kabul edersiniz. Belirli ürün ve hizmetlerin hüküm ve koşulları ile bu Sorumluluk Reddi Beyanı arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, söz konusu ürün ve hizmetlere özgü koşullar geçerli olacaktır.


Bu Web Sitesinin Kullanımı
Bu Web sitesinde veya bu Web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgiler, herhangi bir tavsiye şeklinin yerine kullanılmamalıdır. Bu Web Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgilere dayalı her türlü karar, kullanıcı tarafından riski kendisine ait olmak üzere verilecektir.

SteelRadar, güvenilir olduğu kabul edilen kaynaklardan elde edilen doğru, eksiksiz ve güncel bilgileri sağlamaya çalışsa da, Steel Radar, doğruluk, güncellik, eksiksizlik, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili beyanlar ve garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, size veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir türden açık, zımni ve yasal garanti vermez ve feragat etmez veya Bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgilerin doğru, eksiksiz veya güncel olup olmadığı konusunda. SteelRadar, herhangi bir hata veya ihmalin sonuçlarından sorumlu değildir.

SteelRadar veya herhangi bir bağlı kuruluşunun veya bunların ilgili tedarikçilerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin bu Web Sitesinde veya başka bir şekilde yapılmış hiçbir görüşü, tavsiyesi veya beyanı herhangi bir garanti oluşturmayacaktır. Bu Web Sitesini kullanımınız ve ona güvenmeniz için tüm sorumluluğu ve riski üstleniyorsunuz.

SteelRadar, bu Web Sitesini Türkiye'den kontrol eder ve bakımını yapar ve bu Web sitesinde veya bu Web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgilerin başka ülkelerde kullanıma uygun veya kullanılabilir olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz. Bu Web Sitesini başka ülkelerden kullanıyorsanız, geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlusunuz.

SteelRadar, bu Web Sitesinin herhangi bir hata veya hizmet kesintisi olmaksızın çalışacağını beyan veya garanti etmez.
Bu Web Sitesinin diğer kullanıcıların kullanımını engelleyecek, bu Web Sitesinin işleyişini tehlikeye atabilecek veya bu Web Sitesi veya altta yatan yazılım aracılığıyla sağlanan bilgileri etkileyebilecek şekilde kullanılmasına izin verilmez.

Üçüncü Taraf Bilgileri, Ürünleri ve Hizmetleri
Bu Web Sitesi, SteelRadar’ın diğer ülkelerdeki iştiraklerinin web siteleri dahil olmak üzere üçüncü taraf web sitelerine hiper metin bağlantıları sağlar. SteelRadar, üçüncü taraf web sitelerinde bulunan bilgiler için sorumluluk alamaz ve etmeyecektir. Bu tür bağlantılar, bu tür web sitelerinde veya bunlar aracılığıyla sağlanan herhangi bir ürün veya hizmeti SteelRadar tarafından onaylanmaz. Bu tür bağlantıların kullanımının riski tamamen size aittir ve SteelRadar, bu tür web sitelerinin içeriği, kullanımı veya kullanılabilirliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Üçüncü taraf web sitelerindeki içerik SteelRadar’a önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. SteelRadar, bu tür web sitelerinin herhangi bir içeriğinin doğruluğunu, mantıklılığını, güvenilirliğini ve eksiksizliğini doğrulamamıştır.

Fikri Mülkiyet Hakları
SteelRadar veya ilgili sahibi, bu Web sitesinde veya bu Web Sitesi aracılığıyla sağlanan tüm bilgilerle (tüm metinler, grafikler ve logolar dahil) ilgili tüm hakları (telif hakları, ticari markalar, patentler, kavramsal mülkiyet hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil) elinde tutar. SteelRadar'ın önceden yazılı izni veya sahibinin uygun izni olmaksızın bu Web Sitesinde yer alan bilgilerin hiçbirini hiçbir biçimde kopyalayamaz, indiremez, yayınlayamaz, dağıtamaz veya çoğaltamazsınız. Ancak, bu Web Sitesinde bulunan bilgileri kendi kişisel kullanımınız için yazdırabilir ve/veya indirebilirsiniz. SteelRadar'ın önceden yazılı izni olmadan SteelRadar Web Sitelerine bağlantıların oluşturulmasına veya kopyalanmasına izin verilmez.

İletişim
SteelRadar'a e-posta ile gönderdiğiniz mesajlar güvenli olmayabilir. E-posta yoluyla SteelRadar’a herhangi bir gizli bilgi göndermemenizi önerir. SteelRadar’a e-posta yoluyla herhangi bir mesaj göndermeyi seçerseniz, üçüncü bir şahıs tarafından ele geçirilme, kötüye kullanma ve / veya değiştirilme riskini kabul etmiş olursunuz.

Sorumluluğun Hariç Tutulması
SteelRadar, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir şekilde doğan kayıp karlar dahil (SteelRadar ’a bildirilmiş olsa bile) doğrudan, dolaylı, özel, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, cezalandırıcı veya örnek zararlardan sorumlu olmayacaktır: (i) bu Web Sitesine erişim veya kullanımla bağlantılı olarak herhangi bir ekipman veya diğer yazılımda meydana gelen kusurlar, virüsler veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, (ii) bu Web Sitesi üzerinde veya aracılığıyla sağlanan bilgiler, (iii) SteelRadar’a iletilen veya size iletilen bilgilerin kesilmesi, değiştirilmesi veya kötüye kullanılması, (iv) bu Web Sitesinin çalışmaması veya kullanılamaması, (v) bu Web Sitesinin kötüye kullanılması, (vi) veri kaybı, (vii) indirme veya Bu Web Sitesi tarafından sunulan herhangi bir yazılımın kullanımı veya (viii) bu Web Sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak üçüncü şahısların iddiaları. Sorumluluğun reddi, SteelRadar'ın yöneticileri ve çalışanları için de yapılır. Yukarıdakiler, sözleşme, haksız fiil, ihmal, katı sorumluluk veya başka bir hak talebinde bulunup bulunmamasına bakılmaksızın geçerli olacaktır.

Uygulanabilir yasa
Bu Web Sitesi ve Sorumluluk Reddi Türkiye yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Sorumluluk Reddi Beyanından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sunulacaktır.

Değişiklikler
SteelRadar, bu Feragatnamenin hükümleri dahil olmak üzere bu Web sitesinde veya bu Web Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgileri istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Feragatnamenin şartları da dahil olmak üzere bu Web sitesinde veya bu Web Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgileri, değişiklikler için periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir.

Diğer Konular
Ne SteelRadar ne de bağlı kuruluşları ne de onların ilgili yöneticileri, çalışanları veya temsilcileri, bu Web Sitesinde belirtilen şirketlerden herhangi biri tarafından sözü edilen finansal veya kıymetlerle ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmaz veya öneride bulunmaz.

Bu Web Sitesinde sağlanan veriler/bilgiler gecikebilir. SteelRadar, bu bilgileri doğruluğundan sorumlu olmaksızın sağlar ve site ziyaretçisi tarafından, SteelRadar'a karşı herhangi bir iddia, talep veya dava nedeni için iletimdeki hata veya ihmallerin temel teşkil etmemesi koşuluyla kabul edilecektir. SteelRadar, verilerinin/bilgilerinin ve metin hizmetlerinin güvenilir olduğuna inanır, ancak doğruluğu garanti edilmez.

Bu Web Sitesi, ilgilenilen kişi ve kuruluşların gerçeklerini, görüşlerini, fikirlerini ve tavsiyelerini içerir. SteelRadar, bu görüşlerin, fikirlerin veya tavsiyelerin doğruluğunu, eksiksizliğini veya güncelliğini garanti etmez veya başka şekilde onaylamaz, SteelRadar herhangi bir yatırım tavsiyesi vermez veya herhangi bir menkul kıymet veya yatırımın satın alınmasını veya satılmasını savunmaz.

Zeyilname
SteelRadar ve bağlı olduğu kuruluşun diğer servislerinde yayınlanan orijinaller veya alıntılar yalnızca referans amaçlıdır. Karar verme önerileri değildir. Orijinal içeriğin telif hakkı Steel Radar ve orijinal yazara aittir ve yeniden alıntı için SteelRadar’ın onayı gerekir. Ayrıca, yeniden alıntılanan içeriklerin bir kısmı daha fazla bilgi aktarımı, çelik bilgisinin yayılması ve sorunsuz iletişim amaçlıdır. SteelRadar, tüm alıntıların görüşlerine katılmaz ve içeriğin doğruluğunu ve bütünlüğünü ima etmez. Telif hakkını yanlışlıkla ihlal ettiyseniz veya SteelRadar’ın ihlal ettiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Doğrulamadan sonra, telif hakkı sahibinin gereksinimlerine göre ilgili içeriği derhal düzelteceğiz veya sileceğiz.

Finans Verileri Sorumluluk Reddi Beyanları
Tüm veriler ve bilgiler, yalnızca bilgilendirme amacıyla "olduğu gibi" sağlanmış olup alım satım amaçlı veya finansal, yatırım, vergi, yasal, muhasebe ya da diğer konularda tavsiye niteliğinde değildir. Lütfen her türlü alım satım işleminden önce fiyatları doğrulamak için aracı kurumunuza veya mali temsilcinize danışın. SteelRadar; yatırım danışmanı, mali danışman ya da hisse senedi aracısı değildir. Veri ve bilgilerin hiçbiri, bir menkul kıymetin ya da finansal ürünün satın alınmasına, satılmasına veya tutulmasına yönelik Steel Radar tarafından yapılan bir yatırım tavsiyesi, teklif, öneri ya da talep değildir. Steel Radar herhangi bir yatırımın tavsiye edilebilirliği veya uygunluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz.

Veri ve bilgilerin hiçbiri, genel ya da özel yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür veri ve bilgilerde atıfta bulunulan finansal ürünler ya da işlemler, yatırım profilinize ve yatırım hedeflerinize veya beklentilerinize uygun olmayabilir. Herhangi bir finansal ürün veya faaliyetin ilgi alanlarınıza, yatırım hedeflerinize, yatırım görüşünüze ve risk anlayışınıza göre size uygun olup olmadığını değerlendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. SteelRadar, bu kapsamda atıfta bulunulan finansal ürünlerle ilgili herhangi bir işlemden veya yatırımdan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz. SteelRadar, herhangi bir yatırım kararının yalnızca sağlanan veri ve bilgilere dayanarak verilmesini önermez.

Veriler, finans borsaları ve diğer içerik sağlayıcıları tarafından sağlanmakta olup finans borsalarının veya diğer veri sağlayıcılarının belirttiği şekilde gecikmeli olabilir. SteelRadar hiçbir veriyi doğrulamaz ve bunu yapma yükümlülüğünü reddeder.

SteelRadar, veri veya içerik sağlayıcıları, finansal borsalar ve bağlı kuruluşlarının her biri ile iş ortakları (A) herhangi bir verinin doğru, yeterli veya eksiksiz olduğunu açık şekilde reddeder ve (B) bu tür verilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya diğer kusurlardan, gecikmelerden, kesintilerden ya da bunlara dayanarak yapılan hiçbir işlemden sorumlu tutulamaz. SteelRadar veya veri sağlayıcılarımız, burada sunulan verileri kullanmanız nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Burada kullanıldığı şekliyle "iş ortakları" deyimi, SteelRadar ile bu taraflar arasındaki aracılık, ortaklık veya ortak girişim ilişkisini ifade etmez.

Burada bulunan hiçbir veri veya bilgi ile ilgili olarak önceden yazılı izin almadan kopyalama, değiştirme, yeniden biçimlendirme, indirme, depolama, yeniden oluşturma, yeniden işleme, iletme ya da yeniden dağıtma işlemi yapmayacağınızı ve bu veri veya bilgileri ticari bir kurumda kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

SteelRadar ve üçüncü taraf veri veya içerik sağlayıcıları, sunulan verilerin ve bilgilerin münhasır mülkiyet haklarına sahiptir.

SteelRadar’da sunulan reklamların sorumluluğu tümüyle reklamın kaynağı olan tarafa aittir. SteelRadar ve verilerin lisans sahiplerinin hiçbiri, hiçbir reklamı ya da reklamlarda teklif edilen ürün veya hizmetleri onaylamaz ya da bu konuda sorumluluk üstlenmez.

Para Birimi Dönüştürme
SteelRadar görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek işlemleri yapmadan önce, geçerli kurları doğrulamanız gerekir.

Bu sitedeki tüm içeriğin telif hakkı 2022 MRP Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ne aittir.

Şimdi Plus Abonesi Olun!
3 gün ücretsiz deneyin!
Şimdi Abone Olun
Tarafsız Fiyatlar
Haberdar Olun
İl Demir Fiyatları
Yorumlar ve Analizler
Şimdi Abone Olun